Testimonies from Lamut, Ifugao

Villafuerte Camat, Jr., a farmer cooperator on fishpond tilapia from Lamut, Ifugao, engaged in the adoption of improved fish production technology because of its promising potential in increasing the income of fish farmers by 20%; hence, improving their productivity.

As one of the 40 fisherfolk using the Fisherfolk Field School (FFS) approach for the Community-based Participatory Action Research (CPAR) project “Fishpond Tilapia Production and Processing Project,” Camat learned more about CPAR technology packaging– with highlights on pond preparation through chicken manure, stocking of fingerlings per square meter, feeds and feeding of tilapia in fishponds for higher yield, and harvesting of fish products.

“Noong pumasok ang CPAR, sumali ako sa mga trainings at seminars para matuto. Simula noon, tumataas na ‘yung antas ng farm ko. At noong 2017, nacertify ‘yung farm ko ng OCCP na certified organic farm. Dati po akong OFW. Pero kung susumahin, mas malaki pa ‘yung kita ko ng limang taon sa farming kesa sa kinita ko ng 10 taon sa abroad,” he said.

Testimonies from Calinan District, Davao City

Fermin Anog, a farmer cooperator on cacao in Calinan District, Davao City, was among the few who were introduced to technologies on pest and disease management and strategies to improve farmers’ cooperation and organizational capability– which all resulted to an increase in income in the community.

As one of the 30 farmers who graduated from a series of trainings and seminars of the Community-based Participatory Action Research (CPAR) project “Improvement of Cacao Production in Brgy. Sirib and Brgy. Subasta, Calinan District, Davao City,” Anog learned about enhanced technologies– specifically, the Good Agricultural Practices (GAP) that include nutrient, and integrated pest and disease management on cacao production.

“Noong pagtanim ko ng cacao, wala akong knowledge paano. Basta tumubo lang. Pero noong 2016, tumibay ang aking kaalaman noong i-launch ang CPAR sa aming barangay kasi may training na kaming pormal sa pest disease control, pag-control ng dahon, postharvest, at recording. At dahil sa CPAR, may Sirib Farmers Association (SFA) na kami,” he said.

Testimonies from Siquijor

Mario Domot-ol, a former corn farmer from Enrique Villanueva, Siquijor, shifted to vegetable farming because of its promising potential in terms of improved productivity, increased profitability, and enhanced capability– which all result to an increase in income.

As one of the 20 farmer co-operators for the Community-based Participatory Action Research (CPAR) project “CPAR on Lowland Vegetable-based Farming System in the Municipality of E. Villanueva Province of Siquijor,” Domot-ol learned more about production and post-harvest technologies on high value crops like watermelon, peanut, sweet corn, and pinakbet vegetables (squash, ampalaya, and pole sitao).

“Malaki ang pasasalamat ko sa CPAR dahil sa mga technology na naituro nila sa amin. Tinuruan kami ng technology lalo na ‘yung pagmumulching. Inexplain nila na malaking tulong ang mulching lalo na sa pag-control ng damo at sa soil erosion,” he said.

Testimonies from Zamboanga del Sur

Vicente Casas, Sr., a farmer from Zamboanga del Sur, shared the results of his experience with planting rubber, corn, pineapple, banana, and fruit trees under the Community-based Participatory Action Research (CPAR)– highlighting its promising potential in terms of improved productivity, increased profitability, and enhanced capability– which all result to an increase in income.

As one of the 200 farmer adoptors for the project “CPAR on Promoting Upland Resource Management and Increasing Farmers’ Income in Rubber-Based Farming System at Mahayag, Zamboanga del Sur,” Casas learned more about the integrated rubber-based farming system (RBFS) project that was an action research designed as an intervention over farmer’s practices of monocropping. Such approach resulted to more job opportunities for the farming households in the community.

“Lumaki ‘yung suporta sa aking hanapbuhay dahil sa programa ng CPAR. Napag-aral ko ang aking apo. Namunga na rin ang mga fruit trees kong durian at rambutan. Pagdating ng ika-10 taon ng CPAR, nagplano ako na magpatayo ng tindahan para paglagyan ng mga bunga ng fruit trees ko,” he said.

Page 5 of 5

© 2021 | Department of Agriculture - Bureau of Agricultural Research