Kasama ang ilang opisyal ng DA-Cagayan Valley, nagtungo si DA-Bureau of Agricultural Research (BAR) director Dr. Junel B. Soriano sa Quirino Experiment Station noong ika-11 ng Abril 2022 upang magsagawa ng project monitoring sa mga proyektong sinusuportahan ng DA-BAR sa rehiyon. Isa sa mga proyektong kanilang tinutukan ay ang “CPAR on Improving Corm Farm Productivity in the Broad Plain Areas of Brgy. Lusod and Villa Sur, Madalla, Quirino” na higit na pinakikinabangan ng mga magsasaka mula sa Madela, Quirino. Ang teknolohiyang double-row corn planting na mula sa proyektong ito ay isa mga daan upang makagawa ng mga commercial feeds at isa rin sa mga pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga magsasaka sa upland areas.


Isa rin sa mga proyektong kanilang binista ay ang “Establishment and Validation of Hybrid Glutinous Corn Farming Systems for Food and Silage Production Package of Technology in Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya”, kasama ang Livestock Growers Association ng Quirino. Mula sa Corn Silage Technology Commercialization, ang pinag-anihan ng mais nagagawang silage–daan upang maging doble ang kita ng mga magsasaka sa komunidad.

Freedom of Information

Transparency Seal

BAR Official Page

Photo Releases

News and Events