Ginanap ang MOA signing sa pagitan ng DA-Bureau of Agricultural Research at Cagayan State University (CSU) para sa proyektong “Market Assessment on 'Caoffee' Blend Utilizing Native Cacao and Coffee in Cagayan” noong ika-23 ng Pebrero, 2022. 

Pinangunahan ang nasabing gawain nina President Urdujah G. Alvarado, Vice President for Research, Development and Extension at Project Leader Junel B. Guzman, at iba pang opisyal ng CSU. Kasunod nito, nagsagawa din ang DA-BAR ng on-site visit ng mga R4D projects sa Andrews and Carig campuses ng unibersidad.

Freedom of Information

Transparency Seal

BAR Official Page

Photo Releases

News and Events