Bahagi pa din ng DA-BAR sa pag-iikot sa Cagayan Valley Region, binisita ni Dr. Junel Soriano, kasama si DA Cagayan Valley RTD Rosemary G. Aquino at iba pang opisyal, ang “Rice Mechanization R4D Center” at “Outscaling of Integrated Rice-based Farming System” na isinasagawa ng DA - Southern Cagayan Research Center (SCRC), Iguig, Cagayan.  

Kasunod nito, ang bureau ay nakibahagi sa idinaos na Farmers’ Field Day para sa proyektong “Balanced Fertilizer & Pesticide Use Strategy in Vegetable Production”. Nagsimula sa pamamagitan ng pondo mula sa DA region, kabilang ang proyektong ito sa mga bagong R4D projects na isinumite ng DA-Cagayan Valley sa DA-BAR.

Freedom of Information

Transparency Seal

BAR Official Page

Photo Releases

News and Events