Sa pagpapatuloy ng Monitoring and Evaluation activities sa iba’t ibang proyekto na sinusportahan ng DA-BAR, nagtungo si DA-BAR director Dr. Junel Soriao kasama ang Research Program Development Division head na si Mr. Patrick Cabrera at iilang technical staff sa Ilocos Sur Polytechnic State College (ISPSC) Sta. Maria Campus at Narvacan Campus noong Pebrero 9, 2022.

Nagbatid ng pasasalamat si Dr. Soriano sa mga opisyal ng ISPSC sa pamumuno ni University President Dr. Gilbert R. Arce, Campus Administrator Dr. Emed F. Manzano, kasama ang mga  mga project leaders na sina Mr. Richard Dela Cruz at Ms. Cathy B. Pastor.

Sa pagbisitang ito, ang DA-BAR ay napaunlakan at nakibahagi sa paglulunsad ng proyektong “Increasing Availability of Quality Stocks Through Establishment of Swine Multiplier Farm in Ilocos Sur”. Nagkaroon din ng pagkakataong bisitahin ang kasalukuyang itinatayo na Research Innovation Center, kasunod ng Tissue Culture Laboratory, at iilang farms sa loob ng ISPSC-Sta. Maria campus. Ang grupo ay nagtungo sa mga benepisyaryo ng proyektong Innovative Family Enterprise Development (IFED) through Improved Chicken and Egg Production. Matapos ito ay tumuloy sa ISPSC-Narvacan Campus para pakinggan ang inihandang presentasyon tungkol sa proyektong Establishment of Fishery Innovation and Processing Center in ISPSC-Narvacan Campus.

Freedom of Information

Transparency Seal

BAR Official Page

Photo Releases

News and Events